• Biografi

  Hon hade kontrakt med ett stort skivbolag och ett bokningsbolag. Hon spelade in skiva i klassiska Dreamland Studios i Woodstock. Hon åkte på turné med Doug Seegers och kallades “den mest begåvade americanaartisten i Sverige vid sidan av First Aid Kit” av erkände musikjournalisten Jan Gradvall.

  Men Ellen Sundberg ville någonting annat. Hon ville hitta tillbaka till den rätta känslan i musiken, den som hon själv känner när hon spelar den.

  Därför kände hon att det var dags att “Take it back” – precis som första singeln från hennes fjärde album med egenskrivna låtar heter. Namnet på skivan är ”Levi’s Blue Eyes”
  Därför har hon gjort det mesta själv på skivan som innehåller elva spår. Skivan är mestadels inspelad i hennes egen studio hemma på gården i Börön utanför Brunflo i Jämtland.

  Det är lite tillbaka till hur debuten “Black Raven” från 2013 gjordes – men det är också väldigt mycket som skiljer.

  Ellen Sundberg tycker själv att låtarna är lite starkare än tidigare, att låtarna är ännu mer personliga än de tidigare har varit, att hon själv är bättre på att formulera sig och att hon är en bättre musiker än tidigare. Dessutom tycker hon att inspelningarna av låtarna har fallit på plats på ett helt annat sätt än tidigare när hon nu sköter det mesta av den biten själv.
  “Jag har spelat in demos sedan jag började. Det är något i de demosarna, en känsla i dem som inte har tagit sig in i den färdiga skivproduktionen. Nu finns den där känslan som jag alltid har haft i mina demos”.

  Ellen Sundberg är en produktiv artist som skriver många låtar och vissa av dem får ligga på hög. En av dem är “Street Lights”, en låt som har legat på hög ganska länge då den inte har känts helt hundra. Men efter att hon har gett den en ny refräng och skrivit om texten en del är den nu andra singeln från “Levi’s Blue Eyes”.
  Precis som på de tre tidigare albumen med egenskrivna låtar har Ellen Sundbergs fjärde album en titel som sticker ut – “Levi’s Blue Eyes”. Svaret till var den titeln kommer från finns i hennes egna ögonfärg.

  “Vi var på turné med” Absolut Jämtland – i väntan på Sjulsmäss”. Jag och Safoura Safavi, som också var med på turnén, satt och pratade och hon sa “men gud vilka blåa ögon du har, Levi’s eyes”. Levi’s syftar då på jeansen och deras karakteristiska blåfärg. Jag hade nästan alla låtar klara till skivan, men så skrev jag en till och tänkte att det är klart att den ska heta så. Låten är inspirerad av henne. Vi blev väldigt bra kompisar när vi var ute och det är roligt när man hittar varandra”.

  Att hon nu har tagit ett steg tillbaka från stora bolag och satsat på att få mer kontroll över produktionen för att hitta den rätta känslan betyder inte att Ellen Sundberg har sänkt ambitionerna med sin musik. Målet står fast – hon vill leva på musiken.

  “Jag vill göra det här, det är det jag har velat hela tiden. Det är som en drivkraft, som jag inte kan göra så mycket åt, den bara finns där. Jag har aldrig bestämt mig för att nu ska jag köra. Det har bara blivit så”.

  “If I leave you now and change my path – will I be able to take you back”, sjunger hon i första singeln från skivan. Det är ett stort steg som artist att säga upp avtal med stora bolag för att själv ta tillbaka kontrollen över sin musik. Men Ellen Sundberg känner sig trygg i att det var rätt beslut att försöka hitta tillbaka till den rätta känslan som hon alltid har känt i sina demos.

  Mycket är sig likt på “Levi’s Blue Eyes”  – men det är också ett steg in i framtiden.

  På skivan medverkar förutom Ellen Sundberg även Robin Lindqvist på bas och Emil Fritzson-Lindqvist på trummor. Dessutom spelar Johan Arveli pedal steel på “Street Lights” och elgitarr på “Affection”, John Andersson från Northern Indians spelar lap steel på “Affection”. Skivan är mestadels inspelad i Ellen Sundbergs egen studio i Börön, men trummor och bas är inspelade i Robin Lindqvists studio i Rissna, låten “Total Darkness” är inspelad av och hos Björn Pettersson Thuuri och han medverkar även på fler spår. Skivan är mixad av Björn Pettersson Thuuri i Heart of Sound Studios i Kiruna. Skivan släpps på bolaget med samma namn, Heart of Sound.

 • Biography

  She had contracts with a big record label and a booking agency. She recorded an album in the classic Dreamland Studios in Woodstock. She went on tour with Doug Seegers and was called “The most talented Americana artist in Sweden next to First Aid Kit” by the recognized music journalist Jan Gradvall.

  But Ellen Sundberg wanted something else. She wanted to get back to the right feeling in her music, the feeling she feels when she plays it.

  That’s why she felt that it was time to “Take it back” – like the first single from her fourth album of original compositions is called. The name of the album is ”Levi’s Blue Eyes”. It’s because of that feeling that she has done the most part of this album herself. An album with eleven tracks. The album is mainly recorded in her own little studio, at her house in Börön outside of Brunflo in Jämtland.

  It’s made in a similar way as the debut album “Black Raven” from 2013 – but there’s also a lot that differs.

  Ellen Sundberg herself thinks that the songs are stronger than before, that they are more personal, that she is a better writer and a better musician than before. She also thinks that the recordings have fallen into place in a different way than before, now that she is in charge of her own artistic direction.

  “I have recorded demos since I started writing songs. It’s something in those demos, a feeling that never reached the final mix before. On this album, that feeling is there.”

  Ellen Sundberg is a productive artist who writes a lot of songs and some of them are put on a pile on her desk. One of them is “Street Lights”, a song that was put in the archive for some time since it didn’t feel quite right. But after giving it a new chorus and a rewritten lyric it’s now the second single from “Levi’s Blue Eyes”.

  The answer to why the album’s title is “Levi’s Blue Eyes” has to do with the color of Ellen’s eyes.

  “I was on a Christmas tour together with some other artists and bands. Safoura Safavi and I, whom was one of the other artists, sat in the bus and talked and she said “you have such blue eyes, Levi’s eyes”. Levi’s refers to the jeans and their characteristic blue color. I almost had all the songs for the album ready, but then I wrote one more that was inspired by Safoura and our conversation, “Levi’s Blue Eyes”. We became really good friends when we were on tour.”

  That Ellen now has taken a step back from big labels and runs a lot of it on her own doesn’t mean that she has lowered her ambitions with her music.

  “This is what I want to do, I have wanted this the whole time. It’s like an inner drive that I can’t do anything about, it’s just there. I never decided to go for this. It just happened.”

  “If I leave you now and change my path – will I be able to take you back”, she sings on the first single from the album. It is a big step for an artist to quit working with records labels, booking labels and managers and start doing it by yourself. But Ellen Sundberg feels secure in her decision to try to get that feeling back, that feeling she has always had in her demos.

  It’s a lot that feels familiar on “Levi’s Blue Eyes” – but it’s also a step into the future.

  Levi’s Blue Eyes:

  Recorded by Ellen Sundberg at Stugon, Börön, February 2020 with:

  Drums and bass recorded by Robin Lindqvist at Zenit and Rissna City, Rissna

  Additional recordings by Johan Arveli at Studio 306, John Andersson at Studio Skrubb, Piteå and Björn Pettersson Thuuri at Heart of Sound Studios, Kiruna

  Emil Fritzson-Lindqvist: drums and percussion
  Robin Lindqvist: bass
  Johan Arveli: pedal steel on Street Lights, electric guitar on Affection and acoustic guitar melody on Hold On.
  John Andersson: lap steel on Affection
  Björn Pettersson Thuuri: upright bass and additional synthesizers on Levi’s Blue Eyes, upright bass and xylophone on Total Darkness and additional acoustic guitar on When You Come Home
  Anders Nordkvist: choir vocal on Can’t Stop Looking

  Total Darkness recorded at Heart of Sound Studios, Kiruna by Björn Pettersson Thuuri

  All songs produced by Ellen, except for Total Darkness and Levi’s Blue Eyes produced by Ellen and Björn.

  Mixed by Björn Pettersson Thuuri, Heart of Sound Studios, Kiruna
  Mastered by Classe Persson, CRP Mastering.